CREDA, CREDV i CRETDIC

Són Serveis Educatius Específics que donen suport a l’activitat pedagògica dels centres, amb l’objectiu d’adequar l’actuació educativa a l’alumnat amb necessitats més específiques.

Els Serveis Educatius Específics que intervenen a Mataró són:

    • CREDA: És el centre de Recursos Educatius per a alumnes amb Discapacitat Auditiva i alumnes amb trastorns greus del llenguatge i/o la comunicació. CREDA Maresme-Vallès Oriental.
    • CREDV: És el Centre de Recursos Educatius per a alumnes amb ceguesa i Discapacitat Visual greu.
    • CRETDIC: És el Centre de Recursos per a l’atenció Educativa a l’alumnat amb Trastorns greus del Desenvolupament I de la Conducta.