PFZ Mataró

El Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya.El Pla de Formació de Zona (PFZ) de Mataró contempla activitats formatives de diferents tipus:

  • Seminaris MEX (Mataró Educa en Xarxa) per compartir amb els altres centres i créixer com a ciutat.
  • Seminaris de coordinació.
  • Seminaris adreçats a especialistes.
  • Formació adreçada a docents de la zona.
  • Grups de treball.
  • Formacions en centre.

 

El professorat participa en el disseny del PFZ a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ de Mataró.

Calendari PFZ 2020-2021

La inscripció a les activitats de l’oferta general es realitzarà en dos torns, un primer torn al setembre i un segon torn al gener. Al maig s’obre un altre període d’inscripció per a la formació d’estiu.

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 14 al 27 de setembre 9 d’octubre a partir del 14 d’octubre
Segon torn del 8 al 19 de gener 30 de gener a partir del 4 de febrer