CESIRE i Camps d’Aprenentatge

Serveis Educatius de suport curricular:

  • CESIRE: Són Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa.
  • Camps d’Aprenentatge(CdA): Són serveis educatius de suport curricular i de caràcter interterritorial que treballen conjuntament amb els centres educatius per promoure l’aprenentatge competencial dels alumnes a partir d’activitats didàctiques en entorns naturals, socials i culturals singulars de Catalunya.