SE Mataró: CRP, EAP, ELIC

El Servei Educatiu Maresme I està format per un equip multidisciplinar que dóna servei als centres educatius de la ciutat de Mataró. Els diferents serveis que l’integren, tot i mantenir les seves funcions específiques, col·laboren de manera coordinada als centres.

Els serveis educatius que intervenen en els centres d’aquesta zona educativa específica són:

  • CRP (Centre de recursos pedagògics): equip que dóna suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona.
  • EAP (Equip d’assesorament i orientació psicopedagògic): equip que dóna suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.
  • ELIC (Equip d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social): que donen suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn.

Podeu consultar els professionals assignats al vostre centre.

Ens trobareu a: Onofre Arnau 32 planta baixa, 08301 Mataró. 

  • Telèfon: 935516989
  • SE: a8870207@xtec.cat (coordinació: Albert Barnils)
  • CRP: a8930007@xtec. cat (direcció: Albert Barnils)
  • EAP: eap-mataro@xtec.cat (direcció: Olivia Gaspar)
  • ELIC: bjarju@xtec.cat (referent: Bintou Jarju)

Horari: Matins: de 8:30 a 14:00; Tardes: de 16:00 a 18:00.

El Servei Educatiu també treballa de forma coordinada amb els Serveis Educatius Específics (CREDA, CREDVi CRETDIC) en l’atenció a l’alumnat i amb altres Serveis Educatius (CESIRE i Camps d’Aprenentatge) en diverses iniciatives.