Centres educatius

A Mataró hi ha 11 centres públics d’educació infantil i primària (escoles), 5 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional (instituts), 1 Institut Escola, 3 centres privats-concertats d’educació primària i secundària, 1 centre públic d’educació especial, 1 centre concertat d’educació especial, 5 escoles bressol públiques (4 municipals i 1 de la Generalitat) i 6 escoles bressol privades.