Mentoria Digital

(02/06/21)  Ha finalitzat l’opció de sol·licitar assessoraments. Per qualsevol cosa, poseu-vos en contacte amb el CRP

Són assessoraments destinats a equips docents de centres d’educació infantil, primària i de secundària de la comarca del Gironès. La persona responsable és la Marta Cambray, mentora digital del CRP del Gironès. Es prioritzaran centres de màxima i alta complexitat.

És per aquest motiu que hi haurà 2 períodes per sol·licitar l’assessorament: 

Període 1– Formulari obert del 13 de gener al 3 de febrer – NOMÉS per centres de màxima complexitat i d’alta complexitat.

Període 2 Formulari obert a partir del 4 de febrer fins el 19 de maigPer a TOTS els centres educatius de la comarca. Es prioritzaran els centres situats en una fase més inicial del desplegament de l’estratègia digital

 *Cal esperar la confirmació per garantir l’assessorament*

Accés als continguts digitals dels assessoraments – Caldrà escollirà quin/quins d’aquests continguts digitals es voldran tractar durant les reunions amb la Marta Cambray.

Destinataris: Equips directius / Comissió Digital / Coordinador Digital/ Equips de cicle/ Equips de departament (caldrà escollir quin grup del centre rep l’assessorament, no són assessoraments dirigits a tot el claustre).

Període dels assessoraments: Del dia 1 de febrer fins el dia 10 de  juny de 2021.

Format: Videoconferències amb Google  meet. Accés amb l’usuari xtec.

Franges horàries: Els dilluns de 17:30 a 19h.  Els dijous i els divendres de 13 a 14h.

Nombre de sessions: 1, 2 o 3 sessions (en funció de les necessitats del centre i de la disponibilitat de la mentora digital). L’equip docent assistent a les 3 sessions, podrà obtenir un certificat d’assistència de l’activitat integrada al Pla de Formació de Zona anomenada Pla d’educació digital de Catalunya – assessoria mentoritzada.

20/05/21.- El formulari per sol·licitar l’assessorament està tancat. Per qualsevol cosa, poseu-vos en contacte amb el CRP

Sol·licitar assessorament   Sala de reunions   Espai web- Suport digital del Gironès

Per a més informació: crp-girones@xtec.cat o al telèfon 972 41 35 69