Mentoria Digital

 

Espai web d’àmbit digital, gestionat per la Marta Cambray, mentora digital del CRP del Gironès.

 

 

Les instruccions de l’Àrea de Cultura Digital de Serveis Centrals d’Educació, determinen que les actuacions de la Marta Cambray d’aquest 1r trimestre van dirigides a acompanyar dos centres a través d’una  Formació Interna (FIC) per tal d’ajudar-los a avançar en l’Estratègia Digital de Centre. 

Per a més informació: crp-girones@xtec.cat o al telèfon 972 41 35 69