Centres educatius

Al Gironès hi ha 67 Escoles Bressol, 67 centres d’Educació Infantil i Primària, 27 de Secundària Obligatòria, 18 de Batxillerat, 10 de Formació Professional i 4 centres de Formació d’adults.

Podeu consultar els detalls de cada centre de forma més completa als directoris següents: