Sant Pere de Roda i la societat medieval

Nivell educatiu: Cicle Superior de Primària, adaptable a Cicle Mitjà.

Codi de l’activitat: Em2

L’entorn de Sant Pere de Rodes és privilegiat per a l’estudi de continguts socials, històrics i artístics especialment de l’edat mitjana. La visita al monestir de Sant Pere i d’alguns elements del seu entorn, especialment l’església de Santa Helena (a l’antic poblat de Santa Creu de Roda), juntament amb l’observació de la vall i del castell de Sant Salvador, permeten fer-se una idea de l’organització complexa de la vida social medieval.

La visita i els desplaçaments tenen una durada de 6 o 7 hores.

Per vincular a la programació del centre
ÀMBIT DIMENSIÓ COMPETÈNCIA
Coneixement del medi Món actual C2: Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim
Objectius: 1.         Conèixer els estaments de la societat feudal

2.         Entendre com es vivia a l’edat mitjana

3.         Comprendre la importància del monestir de St Pere de Roda

Per dur a terme aquesta activitat partirem de la pregunta guia:

Recomanem que mireu la presentació que us enviem per tal de començar a preparar el terreny i crear interès i curiositat.

Els alumnes s’hauran de plantejar noves preguntes i trobar respostes fins a poder resoldre la pregunta guia que els plantegem.

                  

L’activitat a l’entorn de Sant Pere de Rodes està directament relacionada amb:

Torna a Activitats a Sant Pere de Roda