L’Empordà a vista d’ocell, Nord-Sud

Nivell educatiu: Cicle Mitjà i adaptable a Cicle Superior de Primària

Codi de l’activitat: Pn5

Visita al Mas Ventós, a la serra de Verdera, des d’on hi ha una magnífica panoràmica de l’Empordà la qual cosa permet no només fer la lectura del paisatge actual sinó treballar tot el procés de formació i evolució de la plana deltaica; la formació dels aiguamolls i descobrir-ne el seu sentit dels encara existents, així com la pressió humana sobre la zona. S’aprofita la visita per fer un petit estudi sobre la vegetació de la zona.

Es complementa amb l’observació de la costa nord —molt retallada i rocosa— des de l’antic poblat medieval de Sta. Creu de Roda.

La durada de la visita és 4 o 5 hores.

Per vincular a la programació del centre
ÀMBIT DIMENSIÓ COMPETÈNCIA
Coneixement del medi Món actual C2: Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim
Objectius:
  • Reconèixer en el medi natural, social i cultural els canvis i les continuïtats relacionats amb el pas del temps, comprendre algunes relacions de successió i simultaneïtat, de cronologia i de durada, i aplicar aquests coneixements en la interpretació del present, la comprensió del passat i en la construcción del futur.
  • Valorar la intervenció humana en el medi i el seu impacte al llarg del temps, i saber actuar per la millora del medi ambient i la preservació del patrimoni cultural.
  •  Identificar els principals elements de l’entorn natural, social i  cultural més proper.
  • Utilitzar la llengua com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i per compartir-lo amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències comunicatives.

Per dur a terme aquesta activitat partirem de la pregunta guia:

A CM de Primària:

Recomanem que mireu la presentació que us enviem per tal de començar a preparar el terreny i crear interès i curiositat.

Els alumnes s’hauran de plantejar noves preguntes i trobar respostes fins a poder resoldre la pregunta guia que els plantegem.

 

            

Aquesta activitat està directament relacionada amb:

Torna a activitats per àmbits