NOVETAT: Itineraris d’estada

Enguany, pels centres que veniu a fer estada al camp d’aprenentage de l’Alt Berguedà us presentem com a novetat tres itineraris diferents, tant per a educació primària com per secundària. Tots tres itineraris compten amb activitats proposades pel camp, relacionades per un mateix fil conductor. Podeu consultar cada seqüència didàctica seguint l’enllaç al final de l’article.

Itinerari 1: “El riu i el seu entorn”

Itinerari 2: “El paisatge de l’Alt Berguedà”

Itinerari 3: “Ecosistemes”

Per a més informació seguiu aquest enllaç.