Calendari PFZ

El Departament d’Educació ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) de Castelldefels és la planificació a nivell local de la… Llegeix més»

Modalitats i formats PFZ

MODALITATS I FORMATS DE FORMACIÓ
Les diferents modalitats de formació han de respondre a la finalitat de l’acció formativa i impliquen una dinàmica específica de treball del professorat participant.
Les activitats de formació es poden classificar en les modalitats següents:

  1. Formació en centre: Assessorament, Formació interna de centre (FIC),… Llegeix més»

Matesdefels 2019

El passat 10 de maig a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de Castelldefels va tenir lloc la 6a jornada matemàtica Matesdefels.
Matesdefels és una trobada matemàtica organitzada pel Cente de Recursos Pedagògics de Castelldefels amb la col·laboració de la UPC i l’Ajuntament de Castelldefels.
A… Llegeix més»