Horari i calendari

De dilluns a divendres

  • Matí: de 8 a 14 h
  • Tarda: de 15 a 17:30 h

Horari intensiu, de 9 a 15 h:

  • 22 de desembre
  • Del 5 de juny al 13 de juliol

El nostre servei educatiu romandrà tancat al públic, a part dels períodes de vacances escolars i dels dies de festes laborals oficials a Catalunya, els següents dies de festa local i de lliure disposició, acordats pel Consell Escolar Municipal de Castelldefels:

  • 13 d’octubre de 2017 (festa de lliure disposició)
  • 7 desembre de 2017 ( festa local)
  • 12 de febrer de 2018 (festa de lliure disposició)
  • 30 d’abril de 2018 (festa de lliure disposició)
  • 21 de maig de 2018 (festa de lliure disposició)