Centres educatius

Al Castelldefels hi ha 10 centres públics d’educació infantil i primària (escoles), 4 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional (instituts), 4 centres privats-concertats d’educació primària i secundària,  1 centre de formació d’adults,  4 escoles bressol públiques municipals i 6 escoles bressol privades.