Estratègia Digital de CentreL’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

A l’espai web d’Estratègia Digital de Centre hi trobareu una guia àgil i pràctica per elaborar l’estratègia digital del vostre centre a través d’indicacions, criteris i recursos d’ajuda. El web explica com elaborar cada fase de l’EDC, aporta guies, models d’exemple i altres recursos per a cadascuna de les fases del procés d’elaboració.

Cal tenir en compte que es tracta d’un complement del document principal on es defineix l’EDC.

Un punt de partida per l’elaboració de l’EDC serà el Pla TAC però a diferència del Pla TAC, l’EDC s’articula seguint els eixos proposats pel PEDC i fent èmfasi en les metodologies didàctiques i la inclusió digital. Organitzativament, segueix la mateixa estructura que el Pla TAC (diagnosi, objectius, planificació i avaluació) però es dota d’una major flexibilitat als centres perquè el document s’adapti a les seves característiques i necessitats.
L’EDC incorpora, a més, un apartat sobre cultura digital, que abans no existia, on els centres inclouen o referencien tots els documents i protocols del mateix centre on desenvolupen l’ús que es fa de les tecnologies digitals. L’EDC forma part del PEC i es publica en la PGA, i, en conseqüència, és important que l’EDC estigui publicat en obert en el portal del centre.

Des del CRP, la referent digital i el mentor digital, donarem suport i assessorament als centres per la seva elaboració. Properament concretarem actuacions.

Documentació rellevant

logo de document

logo de document

logo de document

logo de document

logo de document

Vídeos de les Orientacions per l’avaluació de la competència digital de l’alumnat a primària i a secundària