MENTORIA DIGITAL

El Departament d’Educació ha posat en marxa la figura del Mentor Digital. La mentoria consisteix en el procés d’acompanyament des de la interacció i la integració en el claustre de professors, i no només en la mera actuació de formador. És una relació entre ambdues parts, una reflexió compartida sobre l’estratègia digital del centre, un procés de diàleg professional des d’una experiència i expertesa més gran que configura el rol de mentor/a.

Funcions dels mentors digitals:
  • Assessorar els centres educatius per a la seva transformació digital.
  • Formació de competència digital del professorat.
  • Crear materials i recursos digitals.
  • Coordinar-se amb els referents de Cultura Digital del CRP, amb els assessors de Cultura Digital del ST corresponent i de l’Àrea de Cultura digital dels serveis centrals.

SESSIÓ 1 SUBXARXES XTCD (Competència Digital Docent, Coordinació Digital Centre I Estratègia Digital Centre)

SESSIÓ 1 SUBXARXES XTCD. Recordem que aquesta setmana tindran lloc les tres primeres sessions de les subxarxes de la XTCD. Us fem una pinzellada del contingut de les sessions i us enllacem les diferents subxarxes.

Data comú a les tres subxarxes: dijous 21 d’octubre de 2021… Llegeix més»

Vídeos de les Orientacions per l’avaluació de la competència digital de l’alumnat a primària i a secundària

Els documents “Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat a primària” i “Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat a secundària” s’han elaborat en el marc del Pla d’Educació Digital de Catalunya impulsat pel Departament d’Educació de Catalunya amb… Llegeix més»