Videoconferències en directe amb StreamYard

Heu de fer reunions via videoconferència amb més de 100 participants?

Us proposem fer servir l’eina Streamyard. Amb Streamyard podeu fer petites reunions amb fins a 6 persones a la sala i amb l’opció de fer Streaming en directe per YouTube.

Hem preparat dues infografies, una més detallada i una més senzilla per si us poden ajudar.

 

Versió tutorial més detallada

Loading...

Loading…

Versió Senzilla

Loading...

Loading…