Robot Mouse

Què són els Robot Mouse i com funcionen ?

Robot Mouse és un robot ratolí de tamany d’una mà per a introduir la robòtica i la programació a nens i nenes de l’etapa infantil. Aquest robot permet aprendre els conceptes bàsics de codificació.

Està preparat per a seguir diferents ordres de programació, que es podran coordinar creant una ruta pas a pas utilitzant les 30 targetes de doble cara.

Quantitat disponible: 4

Edat recomendable: Cicle Infantil i Cicle Inicial