Apadrinem el nostre Patrimoni

Què és el programa ‘Apadrinem el Patrimoni’?

El programa es basa en la idea de l’apadrinament d’un element patrimonial per part del centre educatiu, la qual cosa
comporta donar-li valor i aprofundir en el seu coneixement des del punt de vista cultural i, alhora, fer que aquest
coneixement sigui socialment rellevant, ésa dir, que arribi a la mateixa comunitat i al’entorn de l’escola.

Modalitats del programa

Espai Odissea – Orientacions per als centres