Informacions de la Prova diagnòstica segon de primària

Ens informen des del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu que la prova d’avaluació ha estat pensada per poder-se aplicar o bé a principi de curs, als alumnes que inicien tercer, o bé als alumnes que acaben el segon curs, a finals del tercer trimestre.

Aquesta prova pot ajudar als centres a detectar possibles mancances i a buscar les estratègies necessàries per organitzar les mesures i el suport que permetin la millora dels alumnes.

Els materials i instruments de suport necessaris per a l’avaluació els trobareu a l’adreça següent: http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-diagnostica-primaria/diagnostica-2020/

Així mateix, els centres que ja han aplicat la prova, així com els que van formar part de la mostra, poden accedir al document d’orientacions per a la millora que s’ha publicat recentment (a l’xtec i a la mateixa pàgina del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu). El document té l’objectiu d’acompanyar als centres en l’anàlisi, la reflexió i la presa de decisions, a més d’oferir algunes recomanacions, recursos didàctics i instruments per a la diagnosi.