Noves activitats formatives i nou període d’inscripció: del 9 al 19 de gener de 2020

Entre el 9 i el 19 de gener s’obre el segon període d’inscripcions a activitats formatives, de entre totes les que ofereix el CRP de Badalona us destaquem:

FORMAT CONFERÈNCIA:

FORMAT TALLER/CURS:

 • Escacs a l’aula 2: INICI IMMEDIAT. Al llarg del segon trimestre, del 16 de gener al 12 de març,és imprescindible haver fet Escacs 1 per poder fer Escacs 2. Continuació del curs anterior per seguir treballant com ensenyar escacs a l’aula.

 • Escacs a l’aula 3: Al llarg del tercer trimestre, del 16 d’abril a l’11 de juny,és imprescindible haver fet Escacs 2 per poder fer Escacs 3. Continuació del curs anterior per seguir treballant com ensenyar escacs a l’aula.

 • Més escacs (NOVETAT D’AQUEST CURS). Del 11 de febrer al 21 d’abril. Formació pendent del nombre de centres inscrits que es farà al segon i tercer trimestres per l’intercanvi d’experiències i l’organització d’una trobada d’alumnes per jugar a escacs a la ciutat amb la col·laboració de l’Ajuntament.

 • Matemàtiques 0-8. Saber-ne més per ensenyar-les millor (AraMat Matemàtiques). Inici el 9 de febrer. En aquest curs es vol treballar els continguts matemàtics d’aquesta franja amb especial atenció a continuïtat i la metodologia. INFANTIL-PRIMÀRIA

 • Continguts bàsics de matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor (abans Mòdul 1 de l’AraMat). Inici 10 de febrer. En aquest curs es vol aprofundir una mica més en el coneixement dels continguts clau de matemàtiques en aquestes etapes i en com treballar-los a l’aula, amb el convenciment que si se’n sap més es poden ensenyar millor. PRIMÀRIA

 • Astronomia pràctica: el Sol i la Lluna. Inici 4 de febrer. l’astronomia ho impregna tot. Amb aquest curs us volem ajudar a recuperar l’astronomia pràctica, base del coneixement humà. D’una manera sorprenentment fàcil, adquirireu una visió general que podreu utilitzar en multitud de contextos. INTERNIVELLS.

 • Coeduca’t amb el currículum. Inici el 15 d’abril. Aquesta formació s’emmarca com una de les actuacions del Pla d’igualtat del sistema educatiu. Concepte de coeducació i perspectiva de gènere, marc legal i la seva acció educativa, causes i efectes dels estereotips sexistes, eines i recursos pedagògics per a treballar l’educació sexual i afectiva. INTERNIVELLS.

 • Emocions i desenvolupament personal del professorat. Semipresencial. Inici 5 de febrer. Adreçat als docents que a partir de la presa de consciència dels estats emocionals vulguin créixer, amb la finalitat de comprendre’s a un mateix i al mon que els envolta facilitant la convivència i el benestar de les persones. INTERNIVELLS.

 • Metodologia AICLE-CLIL en llengua anglesa aplicada a les ciències. Inici 13 de febrer. During this course, participants will be introduced to the principles of CLIL (Content and Language Integrated Learning) and will analyse CLIL teaching techniques, including practical ways of integrating CLIL into a Science classroom. Teachers will also look at the 5 Cs of CLIL, scaffolding for learners, assessment, and teaching aids in CLIL. As Science teachers (or teachers to be) they will also be introduced to different and engaging ways of doing their classes and projects. PRIMÀRIA.

 • Currículum i avaluació competencial per àmbits (matemàtic). Semipresencial. Inici 13 de febrer. La versatilitat entre els postulats del currículum per competències i la didàctica d’aula: dimensions, competències, continguts clau i criteris d’avaluació, al servei de les metodologies d’aula per assolir coneixements funcionals, amb sentit i transferència. Pràctica reflexiva compartida que vinculi la praxi didàctica amb la fonamentació pedagògica, per incidir en un canvi de perspectiva docent que se centri en l’alumnat i la contextualització del que s’ensenya i s’aprèn. Model de formació del professorat fonamentat en la participació activa i la iniciativa personal que combini el treball individual i el col·laboratiu per aprendre entre iguals (replicant formats d’aprenentatge competencial a l’aula). SECUNDÀRIA

 • Currículum i avaluació competencial per àmbits (artístic, música). Semipresencial. Inici 13 de febrer. La versatilitat entre els postulats del currículum per competències i la didàctica d’aula: dimensions, competències, continguts clau i criteris d’avaluació, al servei de les metodologies d’aula per assolir coneixements funcionals, amb sentit i transferència. Pràctica reflexiva compartida que vinculi la praxi didàctica amb la fonamentació pedagògica, per incidir en un canvi de perspectiva docent que se centri en l’alumnat i la contextualització del que s’ensenya i s’aprèn. Model de formació del professorat fonamentat en la participació activa i la iniciativa personal que combini el treball individual i el col·laboratiu per aprendre entre iguals (replicant formats d’aprenentatge competencial a l’aula). SECUNDÀRIA

 • Update EFL methodology within a competency-based curriculum and evaluation (Primary). Beginning february, the 6th. The main objective of our competency-based education is to ensure that our students have the knowledge they need for an unknown future workplace. Skills such as creativity, problem solving, persistence or collaboration appear in the new horizon of our day to day basis thanks to a new key competency currículum or a new concept of competence based assessment and qualifications. Participants will become more familiar with official documents from a very practical perspective and will work together in a collaborative environment to create a leaning unit which will be designed trying to see what we are used to do in class and update it from this new perspective. PRIMÀRIA

 • El parvulari, entorn de benestar i d’aprenentatge II (L’avaluació). Es proposa aquesta acció formativa per tal de fer arribar les orientacions pel segon cicle d’educació infantil als mestres i coordinadors del cicle de parvulari, a la resta de l’equip docent que intervé en el cicle així com als equips directius dels centres d’educació infantil i primària. Coneixements i teories actuals sobre l’aprenentatge (l’adult: com avalua, com documenta, com programa, com informa). INFANTIL

També podeu consultar l’oferta formativa de segon torn de l’XTEC aquí.

Si voleu més informació o teniu problemes per inscriure-us podeu enviar un correu a crp-badalona@xtec.cat