Erasmus+ és el programa de la Comissió Europea per educació, formació, joventut i esport. Tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2020 i comporta un increment significatiu dels fons destinats al desenvolupament del coneixement i les habilitats:

Altres projectes:

Batxibac Programes plurilingües (GEP, Auxiliars de conversa, PILE…)

Accions del Departament d’Ensenyament en llengües estrangeres:

Accions curriculars Accions externes Altres accions

Recursos en llengües estrangeres

Formació del professorat

Per a qualsevol consulta del programa, la persona de referència és la Sra. Alícia Aguilar (tel. 93 685 94 50 ext 6214 ;  aaguila4@xtec.cat)