Activitum: el portal d’activitats escolars de Catalunya

activitumActivitum és una iniciativa sense ànim de lucre impulsada per professionals de l’educació des del convenciment que per tal d’adaptar l’educació als canvis del  nostre temps és imprescindible implicar-hi tots els agents de l’entorn.

El portal és un recurs per a expandir els límits de l’aula a un món més global, obert i interconnectat i oferir als alumnes i als docents propostes innovadores i d’alt valor pedagògic.

L’oferta d’activitats escolars és immensa: teatre, museus, tallers, audicions, jornades, concursos… I els àmbits abracen tots els aspectes de l’educació integral dels alumnes: ciències, llenguatge i comunicació, cultura, salut, mobilitat, art…

Activitum concentra tota aquesta oferta i la classifica creant un catàleg àgil i adaptable que contempla les necessitats actuals dels docents: la transversalitat, recursos per treballar per projectes o assolir competències, adaptabilitat al currículum i facilitats per a la inclusivitat.

Share

V curs semipresencial d’Emprenedoria a l’aula

Els continguts del curs són complementaris de les anteriors edicions i tractarà les actualitzacions curriculars de la matèria d’emprenedoria, a partir del Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’ESO. El professorat que ha assistit a les anteriors formacions pot també participar en aquesta ja que els continguts estan revisats.

Les dates del curs presencial són: 19/10/2016, 26/10/2016, 2/11/2016, 9/11/2016 i 23/11/2016 de 16h a 19 h, a més de 15 h de treball personal. El curs es farà a la seu central del Departament d’Ensenyament, Via Augusta 226, Barcelona.

 

 

 

 

Share