Equip

Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar:

  • CRP (Centre de recursos pedagògics): equip que dóna suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic del CRP.
  • EAP (Equip d’assesorament i orientació psicopedagògic): equip que dóna suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic de l’EAP.
  • ELIC (Equip d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social): que donen suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic de l’ELIC.

El Servei Educatiu també treballa de forma coordinada amb el CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius) de Lleida i amb el professorat que atén l’alumnat amb discapacitat visual. Igualment, col·labora amb l’Entorn d’Aprenentatge de Tuixent en diverses iniciatives.

 

PROFESSIONALS DEL SERVEI EDUCATIU

L’equip del servei educatiu està format per:

– Meya Escofet, Sandra (CRP)

– Rodríguez Gómez, Isabel (CRP)

– Lesmes Flores, Isabel (CRP)

– Martínez Pujantell, Sandra (EAP)

– Alet Ortonobes, Marta (EAP)

– Alonso Muria, Elisabet (EAP)

– Torné Alcober, Sílvia (EAP)

– Simon Betriu, Montse (EAP)

– Salvadó Gracia, Núria (LIC)

– Escolà Queralt, Cristina (CREDA)

– Torra Viladrich, Isabel (Administrativa)

 

 

 

 

 

ampa