Suport vital bàsic

L’ensenyament del suport vital als centres és un programa del Consell Català de Ressuscitació i del Departament d’Educació. Els seus objectius són:

  • Formar els docents en una metodologia didàctica “en espiral” per formar alumnes de l’àmbit escolar dels diferents cicles educatius en Suport Vital Bàsic i l’ús del desfibril·lador.
  • Potenciar i adquirir valors en tota la comunitat educativa (docents, alumnes i família)
  • Conscienciar i aprendre procediments bàsic davant de situacions d’ACR
  • Canviar el “no fer, per por de no saber”, per “fer, per ajudar”.
  • Conèixer l’aplicació del Pla Educatiu en SVB / SVB + DEA del CCR en els centres docents.
  • Adquirir coneixements i habilitats per iniciar i implantar el programa educatiu al centre educatiu
  • Dur a terme sessions a l’aula del Programa educatiu segons cicle a través de la pràctica i la transferència a l’aula dels coneixements adquirits.

 

La presentació del programa es pot consultar al web de Suport vital als centres educatius de Catalunya i també es pot trobar informació a l’XTEC.

 

Per quan tingueu el material en préstec, us recordem alguns consells de manteniment del material i dels maniquins: