Premis Emprenedors 2021

Els Premis Emprenedors de l’Alt Empordà tenen com a objectiu la dinamització i promoció de la iniciativa emprenedora a la comarca i el reconeixement de l’aportació que les noves iniciatives empresarials fan com a eina de dinamització de l’activitat socioeconòmica i de creació de llocs de treball.Aquests premis estan organitzats per AEEG (Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona), els Ajuntaments de Figueres i Roses, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el Setmanari de l’Alt Empordà i l’Associació Fòrum Imagina.

Els premis objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són revocables i reductibles, en tot moment, per les causes previstes en la legislació vigent, en les Bases general reguladores de subvencions municipals dins del marc dels Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Figueres (premis Emprenedor) i Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Roses (Premi a la Innovació i Premi a la Innovació turística) i Bases general reguladores de subvencions comarcals (Premi Millor idea de negoci) El procediment de concessió és el de concurrència competitiva.

Web/Bases: Premi Joves Emprenedors