Clubs de lectura d’obres prescriptives de literatura catalana al batxillerat

Al llarg d’aquest primer trimestre del curs 2020-2021, gràcies a un acord entre el Departament d’Educació i l’entitat Espais Escrits, s’han organitzat una sèrie de jornades formatives, independents entre elles, al voltant de la dinamització de clubs de lectura d’obres prescriptives de literatura catalana al batxillerat i d’autors catalans patrimonials que són objecte d’una commemoració l’any 2020.

L’objectiu principal és promoure la competència literària acostant aquests autors i aquestes lectures al professorat que imparteix la matèria de literatura a l’ESO i al batxillerat, així com donar-los eines i recursos per treballar-los a l’aula.

Aquestes formacions es faran íntegrament de manera telemàtica a través de la plataforma ODISSEA i tindran un reconeixement de 5 hores de formació. L’estructura serà la següent:

En primer lloc hi haurà una trobada sincrònica que tindrà lloc exclusivament en una data i hora determinades i els participants hauran de connectar-s’hi (un dijous o un divendres de 19 a 21h, o bé un dissabte al matí de 9 a 11h).

A més a més, els participants tindran accés a materials didàctics específics de cada formació: un enregistrament visual de l’Espectacle Espais Enllà i les propostes didàctiques del Mapa Literari Català, un enregistrament audiovisual d’una ruta literària o bé una visita a un centre determinat que tingui una especial rellevància amb la biografia i l’obra de l’autor o autora que es treballa, un dossier o una seqüència didàctica sobre una obra concreta d’un dels autors o obres que es proposen, etc.

Finalment, es demanarà que els participants, per tal de justificar les 5 hores formatives de què consta cadascuna de les sessions, realitzin unes petites tasques a propòsit dels materials didàctics que cada activitat té associats.

En el cas de les dinamitzacions de lectures prescriptives al batxillerat, la sessió es desenvoluparà tot conduint un club de lectura, per tant, serà requisit indispensable haver llegit l’obra prèviament.

Es tracta d’activitats reconegudes pel Departament d’Educació amb 5 hores de formació. Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina de formació de l’xtec. Són les següents:

 ACTIVITATS FORMATIVES ESPAIS ESCRITS CURS 2020-2021 (primer trimestre) 

Activitats Formatives per fer conèixer Autors Patrimonials 2020-2021 (COMMEMORACIONS) 

DATA CODI ACTIVITAT ACTIVITAT
1 24 octubre

dissabte 9 a 11

9000320555 Joan Perucho al Mapa Literari Català. El mapa literari com a recurs educatiu
2 14 novembre

dissabte 9 a 11

9000330555 Josep Carner al Mapa Literari Català. El mapa literari com a recurs educatiu

 

Dinamitzacions de Clubs de Lectures Prescriptives al Batxillerat 2020-2021 

DATA CODI ACTIVITAT OBRA  I AUTOR
1 29 octubre de 19 a 21 h

dijous

9000480555 Feliçment, jo soc una dona de Maria Aurèlia Capmany 
2 30 d’octubre de 19 a 21h divendres 9000440555 Visions & Cants de Joan Maragall

 

3 20 de novembre de 19 a 21h

divendres

9000490555 Bruixa de dol, de Maria-Mercè Marçal  
4 21 novembre 9 a 11h

dissabte

9000450555 Antígona, de Salvador Espriu 
5 26 de novembre

dijous 19 a 21h

9000430555 La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda
6 27 novembre de 19 a 21h

dijous

9000310555 El cor quiet, Josep Carner
7 3 de desembre de 19 a 21h

dijous

9000470555 Narracions, de Salvador Espriu 
8 17 de desembre 19 a 21 dijous 9000420555 Aigües encantades de Joan Puig i Ferreter