Coeduca’t amb el currículum

Aquest curs el Departament d’Educació posa en marxa un Programa per ajudar els centres educatius d’infantil, primària i secundària a treballar de forma explícita, sistemàtica, rigorosa i respectuosa, aspectes bàsics de coeducació, de perspectiva de gènere i de sexualitat.

L’objectiu és avançar cap a un model de sistema educatiu inclusiu, que incorpori la perspectiva de gènere i la coeducació perquè contribueixin a la millora de la societat, on no tingui cabuda la discriminació per raó de gènere, d’estereotips i doni eines per desenvolupar l’educació afectiva i sexual per prevenir la violència masclista. Aquesta educació afectiva i sexual des de les primeres etapes és un dels instruments per eradicar la violència.

A partir del mes de febrer començaran les formacions del programa “Coeduca’t amb el currículum” en els diferents Serveis Territorials i al Consorci d’Educació de Barcelona. Aquesta formació s’anirà desenvolupant al llarg dels diferents cursos amb l’objectiu que arribi a tots els centres educatius. A la demarcació de Girona es pot sol·licitar participar a l’activitat 5005340509 Coeduca’t amb el currículum: Detall de l’activitat i inscripció

Animem a participar a tots els centres, els que ja ho esteu incorporant a la vida quotidiana de l’escola, als que hi esteu pensant, als qui heu pres la decisió d’iniciar aquesta tasca, … Aquest és un Programa que farem créixer entre totes i tots perquè doni respostes a totes les necessitats, creences i emocions que ens calen per créixer com a persones lliures sense estereotips sexistes amb una vida afectiva i sexual basada en la igualtat de gènere i els drets humans.