Com signar electrònicament

Com signar electrònicament

Quan signem un document amb un certificat digital aquest és considerat l’original perquè aquesta signatura té la mateixa validesa que una signatura manuscrita.

Per fer-ho cal:

1. Disposar d’un certificat digital de signatura electrònica reconeguda.

  • DNIe. En pot disposar qualsevol persona física que activi el certificat del carnet de DNI en una oficina expedidora de DNI i disposi d’un codi secret. L’usuari el pot usar tant per a les tasques relacionades amb les seves funcions al Departament (caldrà posar en el document que se signa el càrrec del signatari de la mateixa manera que es fa en els documents signats en paper), com també per a qualsevol altra activitat personal.

2. Disposar d’un lector de targeta de certificats digitals.

3. Disposar d’un programari per usar el certificat digital.

  • Els programaris disponibles són Acrobat Reader i Xolido Sign. Consulteu el pas a pas i els videotutorials per utilitzar-los.
Programari Característiques  Pas a pas
 Videotutorials
 DNIe TCAT  DNIe TCAT
 Adobe Mòdul de signatura digital
Disponible com a programari base per a tots els usuaris i d’ús preferent; no cal sol·licitar-lo.
 

 

pdf

 

signatura i aparença

ocultar DNI

 video  video
Aparences
Opció d’afegir aparences de la caixa de la signatura diferents de l’estàndard (per ex. afegir una rúbrica escanejada o ocultar el NIF).
video
Xolido Mòdul de multisignatura digital
Disponible com a programari base per a tots els usuaris i d’ús preferent; no cal sol·licitar-lo.
 —  —  video  video

Qüestions que cal tenir en compte

 • Un document pot ser signat per diverses persones.
 • En un document signat electrònicament és possible realitzar modificacions amb l’Adobe professional, però tot canvi posterior a la signatura quedarà indicat en el tauler de signatures i per tant queda constància de la modificació.
 • La validesa de la signatura incrustada no ve determinada per la seva visibilitat (que es vegi la caixa de la signatura en el document). La informació sobre la validesa es pot consultar al Tauler de signatures del document PDF signat:
    • si s’ha marcat l’opció de verificar signatures a l’Adobe Reader, es veu automàticament;
    • si està desmarcada, es mostra el missatge “com a mínim una signatura requereix validació“. Per validar-la cal clicar a “Valida-ho tot“. Si la signatura original és vàlida, queda validada automàticament; si està revocada, informa d’aquest estat de revocació.
 • La signatura sempre ha d’incorporar el segell de temps, amb la data i hora en què s’ha signat. Per evitar confusions, el document no ha d’incloure la data en què s’ha elaborat: la data vàlida és sempre la data de la signatura electrònica.