Programació General Anual

PROCEDIMENT PER OMPLIR LA MEMÒRIA DEL CURS 2020/2021
La memòria s’ha d’omplir a la mateixa PGA que es va fer a inici de curs.
Els centres la tenen compartida al seu Drive. Es pot buscar fàcilment posant al cercador de Drive: PGA_PASEZ-nom del centre
No es poden editar les cel·les ni els fulls inferiors.
Per poder omplir la memòria s’ha de seguir el següent procediment:
1. Clicar al menú superior: Accions PGA/PASEZ (la 1a vegada que s’hi entra cal acceptar tot el que demana, tancar i tornar a obrir)
2. Al menú desplegable, posar-se sobre “Centre” i es desplega un altre menú
3. Clicar sobre Menú Memòria PGA Centre
S’han d’acceptar les opcions que indiqui el programa. IMPORTANT: S’ha d’estar identificat amb el correu xtec del centre.

PGA/PASEZ 2021/2022

Els centres educatius de l’Alt Empordà heu d’accedir a la carpeta de la unitat compartida del Drive mitjançant l’enllaç que conté el nom del vostre centre al següent llistat.

Dins d’aquesta unitat compartida amb el SEAE NOMÉS cal penjar-hi la part d’objectius, estratègies, actuacions i indicadors de la vostra PGA. Aquesta unitat només serà visible per als professionals del SEAE, l’inspector/a corresponent i la direcció del centre. Caldrà accedir-hi amb el correu del centre (b…….@xtec.cat). En aquesta mateixa carpeta, el SEAE hi penjarà el pla d’actuació de centre (PASEZ) que els professionals del servei educatiu coordinen amb vosaltres cada curs.HISTÒRIC DE LA PGA