Canvi URL del portal d’autoservei “Remedy”

Aquesta informació també la podeu trobar al portal de centre:

Canvi d’adreça de la plataforma Espai de Suport a l’Usuari, el portal que permet adreçar al SAU l’obertura d’incidències, peticions i consultesobre els diferents serveis TIC.

La nova adreça és pauticgencat.onbmc.com

Durant un temps, l’enllaç antic estarà redireccionat al nou, per tal de facilitar la transició del canvi i poder actualitzar la publicitat de l’enllaç.