Centres educatius

A l’Alt Empordà hi ha 65 centres públics d’educació infantil i primària (escoles), 2 institut-escola, 13 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional (instituts), 3 centres privats-concertats d’educació primària i secundària, 1 centre públic d’educació especial, 31 escoles bressol autoritzades, 2 escoles d’adults i 1 escola oficial d’idiomes.

mapaaltemporda