Càpsules digitals autocertificables de l’àrea de “KUltura DIgital”

L’àrea de “Kultura Digital” del Departament d’Educació posa a disposició de tots els docents càpsules digitals autocertificables de menys 15 hores per posar-nos al dia en diferents aspectes digitals: des de mòbils a programació, seguretat, ràdio…

Trobareu aquí tot el llistat de càpsules digitals: https://odissea.xtec.cat/course/index.php?categoryid=8201

 

 

Kudi de Competència Digital Docent – Iniciació
Aquesta càpsula planteja apropar els docents als diferents entorns virtuals des de la didàctica, la gestió, la comunicació i la col·laboració, l’ètica i el civisme digital i el desenvolupament professional.

 

Kudi de Dispositius mòbils
Com a docents cal conèixer aquestes eines digitals amb la finalitat de millorar la competència digital de l’alumnat, promovent que siguin aquests els qui en facin ús de forma creativa.

 

 

Kudi d’Educació Infantil
En aquesta Kudi es presenten Propostes per entendre el món que ens envolta (Inici del pensament matemàtic,  ProgramacióRobòticaGoogle Maps i Realitat augmentada), utilitzant tecnologia que està a alça a les escoles: els robots (cada vegada més variats), la programació i la realitat augmentada. Ofereix també activitats per fer amb el Google Maps -aplicació que ja la tenim incorporada en la nostra vida quotidiana i que pot entrar en les propostes per als nens i nenes d’infantil.

 

Kudi de l’Entorn Personal d’Aprenentatge
La càpsula sobre l’entorn personal d’aprenentatge  s’emmarca dins les activitats de formació en Cultura Digital de l’oferta formativa del Departament d’Educació, amb la finalitat de dissenyar un Entorn Personal d’Aprenentatge, permetent el seu ús i enriquiment en una formació continuada al llarg de la vida i sigui, a la vegada, evidència de l’aprenentatge.

 

Kudi de Ràdio
Aquesta Kudi va adreçada a tots les mestres i professorat en general que volen fer ràdio al centre, sigui escola o institut. Es recullen diferents aspectes que cal conèixer tant del propi llenguatge radiofònic, com de la ràdio com a eina pedagògica. També hi trobareu propostes organitzatives, guies i tutorials de programes d’edició de so i, finalment, propostes pedagògiques per a les diferents etapes educatives.

 

 

Kudi d’Scratch
El Kudi d’Scratch és una càpsula on són protagonistes el pensament computacional i la programació amb Scratch. Al llarg de la càpsula podreu conèixer la pàgina web oficial d’Scratch, i registrar-s’hi, conèixer l’entorn Scratch i familiaritzar-s’hi. En aquesta Kudi es proposen  tasques com manipulació de personatges, geometria per dibuixar polígons, etc.

 

Kudi de seguretat a internet
En aquesta càpsula trobareu informació sobre seguretat i identitat digital a la xarxa Internet, en relació sobretot amb les oportunitats i riscos que els menors i els joves es poden trobar en l’ús quotidià de la tecnologia. Aquest ús implica, com a professionals de l’educació, conèixer i considerar qüestions de seguretat i d’identitat digital.