Eco-Sac voyageur

Es tracta d’una motxilla viatgera que participa en el projecte promogut pel Departament d’Ensenyament, dins del Pla Nacional de Lectura, per fomentar la lectura en francès als centres de primària i de secundària. Va adreçada al cicle superior de Primària i a Secundària. Conté 10 lectures en llengua francesa i activitats de treball d’aula, pensades per treballar continguts curriculars a partir de l’aprenentatge de la llengua. Els llibres i les lectures van acompanyats d’una guia didàctica de suport al professorat i d’una proposta d’activitat compartida a través de l’entorn Facebook, amb l’aportació de textos i vídeos temàtics. Les lectures estan relacionades amb dues efemèrides: 2012 Any Internacional.

Pàgina de referència