Què és l’AICLE i per què pot interessar-nos al nostre centre?

L’any 2013 el Departament d’Ensenyament va crear el programa experimental Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme (GEP), que el curs 2017-18 es converteix en el Programa d’Innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). Aquest programa té la finalitat de millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, i ofereix als docents dels centres participants- que tinguin una acreditació suficient de coneixements de llengua estrangera- formació sobre enfocaments CLIL i ÉMILE (aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera en anglès i francès, respectivament). Cada vegada són més els centres interessats per començar a impartir continguts curriculars no lingüístics en llengua estrangera.

Què és l’AICLE i per què pot interessar-nos treballar aquesta metodologia al nostre centre?

L’Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE), CLIL en anglès (Content and Language Integrated Learning), és el terme docent emprat per referir-nos a una situació d’immersió lingüística a les aules. El terme s’utilitza per descriure qualsevol situació educativa en la qual s’utilitza una llengua addicional (segona/estrangera) per a l’ensenyament i aprenentatge de matèries diferents de la mateixa llengua en qüestió. Als contextos escolars existeix un major èxit en l’aprenentatge de les llengües estrangeres quan es fan servir aquestes llengües per ensenyar matèries comunes.

Els beneficis de l’AICLE són nombrosos: promou l’autonomia de l’alumne, incrementa notablement el nombre d’hores d’exposició a la llengua estrangera, millora la competència lingüística general i específica alhora que desenvolupa interessos i actituds multilingües, proporciona una finalitat per fer servir la llengua a l’aula (atès que els alumnes necessiten comunicar-se per contribuir a l’aprenentatge cooperatiu), i és un aprenentatge beneficiós per preparar l’alumne pel futur acadèmic i/o laboral.

La millora en l’ús de la llengua contribueix a millorar la comprensió de totes les matèries.

La millora en l’ús de la llengua per part dels alumnes millora el seu coneixement de la matèria, ja que la llengua reforça els conceptes de contingut curricularEncoratjar els alumnes a parar atenció a la llengua que empren per expressar les seves idees els ajuda a entendre millor el contingut de la matèria.

Font imatge: Education Writers Association

La interacció

L’enfocament de l’AICLE remarca la importància de la interacció entre els alumnes. La interacció és una oportunitat per integrar les idees prèvies dels alumnes i el seu coneixement lingüistic amb noves idees i coneixements lingüístics, en el context significatiu del desenvolupament de la matèria curricular.

L’AICLE proporciona als alumnes l’oportunitat de pensar sobre el què estan aprenent, i donar-li sentit. Interactuar amb altres alumnes resulta en la creació d’una comprensió i interpretació conjunta i de nou coneixement.

En el marc de l’enfocament AICLE, aquesta interacció es fa en una llengua diferent. Els alumnes han de pensar i treballar amb més profunditat, per tant el seu aprenentatge d’aquell contingut també és més profund que el dels alumnes que l’aprenen en la seva llengua materna.

Hi ha algunes consideracions a tenir en compte a l’hora d’iniciar un projecte AICLE.

  • Llengua i contingut s’ensenyen i aprenen alhora, de manera integrada.
  • La llengua emprada no és la llengua materna dels alumnes ni dels docents, sinó una llengua addicional. Per tant els mètodes d’instrucció emprats han de canviar per facilitar el procés d’aprenentatge.
  • El contingut curricular per qualsevol nivell ja està establert prèviament, però també cal decidir prèviament els continguts lingüístics.
  • Implementar una seqüència AICLE no significa traduir materials de la Llengua1 a la Llengua2Llengua i contingut s’aprenen de manera integrada.
  • Al final de la unitat didàctica, s’avalúa el progrés de l’alumne tant pel que fa al contigut com a la llengua (a banda de l’assoliment de la tasca, el treball cooperatiu…)
    • Objectius de contingut curricular (ex. Identificar les característiques principals dels animals i classifcar-los a partir dels termes de classificació biològica estàndards) 
    • Objectius lingüístics (ex. Emprar un llenguatge científic adequat per descriure les característiques dels animals)

Per tant, hi ha alguns requisits que cal tenir en compte quan decidim planificar una activitat d’AICLE: l’adaptació del currículum i la revisió dels mètodes i materials d’ensenyament, així com la introducció de noves maneres d’avaluar processos d’aprenentatge i resultats, i d’abordar els processos d’ensenyament/aprenentatge.

El Departament d’Ensenyament ofereix formació en AICLE, tant a nivell individual, com de centre (a través del programa GEP), i els professionals del CRP estem a la vostra disposició per donar-vos suport i assessorament si decidiu començar a treballar AICLE als vostres centres.

Us facilitiem un symbaloo que hem creat amb un recull de recursos i d’activitats ready-to-use per començar a treballar seqüències AICLE a la vostra aula. Hi trobareu documents per al professorat, guies metodològiques, enllaços d’interès, recursos i propòstes didàctiques de diferents àmbits (ciències, matemàtiques, història, música, educació visual i plàstica, educació física, filosofia…).

” width=”920px” height=”600px” name=”_symFrame” frameborder=”0″>

Esperem que siguin del vostre interès.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>