CERTAMEN ATENEA 2021 DE TREBALLS DE RECERCA DE 2N DE BATXILLERAT

Un any més, aquest final de trimestre tenen lloc els actes de reconeixement públic del Certamen Atenea de treballs de recerca de 2n de Batxillerat, amb condicions especials, degudes a la situació sanitària actual.

Amb la convocatòria d’aquest Certamen, les entitats organizadores volen potenciar i donar a conèixer els treballs de recerca elaborats pels alumnes de segon de batxillerat dels centres educatius de Castellar del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Polinyà i Sentmenat. Aquests treballs estan relacionats amb les arts, les ciències de la naturalesa, de la salut i del medi ambient, les ciències socials, les humanitats, les llengües, l’educació física, les matemàtiques i la tecnologia.

En aquesta edició, un total de 10 treballs realitzats per 20 alumnes han resultat guardonats amb un diploma i una gratificació a l’acte públic de reconeixement.

A continuació us presentem treballs presentats al certamen d’enguany:

INSTITUT DE POLINYÀ

Títol: La cara oculta dels medicaments més utilitzats

Autors: Javier Marcos Pérez i Naïm Miralles Dempere  Tutora: Isabel Ramón

“La medicina és el pilar bàsic que permet a la raça humana sobreviure i protegir-se  dels éssers vius (i no vius) de la naturalesa, especialment aquells de mida microscòpica. Per aquest motiu, els humans hem hagut de desenvolupar mitjans de protecció per a la nostra salut com per exemple medicaments tan importants com els antibiòtics i els analgèsics, que han revolucionat la medicina moderna i han salvat la vida a milions de persones arreu del món durant l’últim segle.

És la nostra passió per la medicina i per ajudar la gent el què ens ha motivat a escollir el tema dels medicaments per al nostre treball.

El nostre TDR, titulat La cara oculta dels medicaments més utilitzats, tracta de temes de medicina i sanitat i s’ha dut a terme a partir dels objectius plantejats en un primer moment i partint de la hipòtesi més important: ‘’El mal ús dels antibiòtics per
part de la població en general pot provocar resistència dels bacteris envers el medicament, amb la qual cosa cada cop és més complicat combatre les infeccions bacterianes’’. A més, amb aquest treball, tal com s’exposa al títol, hem volgut
informar sobre el que molt poca gent sap dels antibiòtics i analgèsics, i investigar els hàbits de consum d’aquests medicaments i com actuen en les persones majors.
Sobretot hem volgut conscienciar les persones del perill i les conseqüències que suposa l’abús dels mateixos, davant les últimes estadístiques on mostren que el 2050 moltes persones moriran a causa de la resistència bacteriana, fruit del mal ús
d’aquests medicaments, especialment dels antibiòtics.

Amb aquest treball descobrim els perills (també els avantatges) dels antibiòtics i els analgèsics, així com el consum responsable d’ambdós medicaments. Podem afirmar, així, que els nostres objectius s’han assolit satisfactòriament, i és més, tenim la satisfacció que possiblement hem pogut ajudar moltes persones”.

 

Títol: Astronomia. El cel de Catalunya.

Autors: José López Valdayo, Xavi Misas Alcántara, Iván Pérez Ferriz Tutora: M. Àngels Latorre

“Els autors d’aquest treball som uns apassionats del què ens envolta i vam centrar el nostre treball més enllà del que els nostres ulls poden veure.

Amb el nostre treball de recerca donem resposta a la següent hipòtesi :“Catalunya és una bona zona per observar el cel  nocturn (diferenciant entre zones urbanes, zones properes a nuclis urbans, camp obert i alta muntanya).” A més de donar informació sobre l’astronomia en general, tant a l’àmbit amateur com al profesional, volíem enfocar el nostre treball com una forma d’iniciació a l’astronomia, ja que considerem necessari que els pilars del futur coneguin l’astronomia, i esperem que amb el nostre treball es puguin interessar per l’observació del cel.” 

INSTITUT DE SENTMENAT

Títol: Què recordes?

Autora: Valèria Sánchez Juan   Tutora: Jahel Royo Río

“El treball de Recerca Què recordes?, està realitzat a partir de les inquietuds derivades del curs Los Retos del Cerebro, impartit a la Universitat Pompeu Fabra, de la mà del professor en psicologia Miguel Burgaleta. L’objecte d’aquesta recerca era poder establir una relació entre la memòria a curt termini i la memòria de treball. Essent la primera el mecanisme pel qual es reté una quantitat limitada d’informació durant un curt període de temps; i entenent la segona com la capacitat de manipular informació alhora que es recorda.
Es va realitzar un estudi per tal de trobar els punts en comú entre les dues funcions cognitives, com ara la trajectòria vital o les millores en el rendiment segons l’estil de vida de cada individu.
Es tracta d’una recerca precisa i acurada duta a terme amb la metodologia estricta del mètode científic. Això m’ha permès adquirir  uns coneixements bàsics envers la temàtica a partir del curs, atès que es plantegen un seguit de qüestions a les que s’intenta donar resposta. I es fa mitjançant la realització de testos proposats pel professor Burgaleta, i per tant, validats, tenint en compte una mostra de població representativa.
Finalment, també cal destacar el tractament que s’ha fet de les dades recollides al correlacionar els resultats amb aspectes com l’edat, el gènere i els diferents estils de vida.”

Títol: Omni-directional Virtual Reality Platform

Autor: Arnau Bellerino Tondo  Tutor: Pedro Lorenzo

El treball consisteix en la reproducció d’una plataforma omnidireccional, utilitzada en el camp de la realitat virtual. La hipòtesi utilitzada com a fonament del treball és la següent: “Es pot reproduir a l’àmbit domèstic una Virtual Reality (VR) treadmill amb similars prestacions que les comercialitzades i amb un preu reduït.”

Els objectius secundaris són els següents:
·Investigar en els camps de la mecànica de la moció i de la realitat virtual per tal de poder aplicar-ne els conceptes a la construcció de la nostra plataforma.
•Reduir tant com sigui possible el preu de la plataforma comercial amb similars prestacions.
•Que, abans de reproduir la plataforma, el lector quedi conscienciat de tota la història de la realitat virtual.
•Que el treball redactat serveixi de guia per a qualsevol persona interessada en reproduir la plataforma.
•Deixar constància escrita en el document dels dissenys, dels materials i de tots el passos a seguir per poder-la replicar.
•Transformar el treball escrit en presentació oral per tal d’exposar-lo en públic, tot demostrant la hipòtesi definida.

Al llarg del treball s’exposen tots els materials necessaris, els preus, el disseny, el muntatge i totes les passes necessàries per reproduir la creació d’aquest tipus de plataforma. Es fa una cerca exhaustiva de plataformes del mercat amb les prestacions i els seus respectiuspreus, per tal d’avaritir la nostra creació.
En finalitzar el treball s’han complert tots els objectius proposats. Afirmem que la hipòtesi és certa, és a dir, que es pot recrear una VR treadmill a nivell casolà, de manera molt més econòmica que les disponibles al mercat, mantenint pràcticament totes les prestacions. La plataforma creada té un cost de 745,28€, molt per sota del preu de qualsevol de les existents, que eren de més de 2000€.

INSTITUT RAMON CASAS I CARBÓ (PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS)

Títol: Lorca y el Flamenco, un camino de ida y vuelta

Autors: Brandy Rosado Jiménez i Alejandro Ramírez Ramírez     Tutora: Victoria Álvarez

“La hipòtesi general d’aquest treball de recerca és que l’obra de Federico García Lorca i el flamenc s’han influït mútuament. Per això hem intentat esbrinar què tenen en comú l’obra de Lorca i el flamenc, què han aportat a les lletres del flamenc els textos de Lorca o quines obres de Lorca han estat les més versionades, i quan i per què.
Hem descobert que entre el poeta i el flamenc ha hagut i continua havent-hi una gran admiració i semblança. El flamenc s’ha vist influenciat per l’obra del granadí, igual que l’obra de l’autor ha estat influenciada per aquest art. Part d’aquesta atracció es deu a la combinació existent d’art popular i avantguardista que hi ha a tots dos i l’equivalència entre la idea flamenca del “duende” i la idea de “misteri” en la poesia lorquiana.
Grans veus del món flamenc com Camarón, Morente, Carmen Linares, etc, han versionat lletres de Lorca, sobretot les del Romancero Gitano, La leyenda del tiempo, Poeta en Nueva York o les Canciones populares españolas, que havia recollit el poeta de la tradició popular i harmonitzat posteriorment.
Malauradament, tot i que l’assassinat de Lorca el va convertir molt aviat en un mite a nivell mundial en el món de la literatura, a Espanya no va ser fins després de la dictadura franquista quan es va convertit també en un mite en el món de la música i quan es van incorporar al repertori flamenc els seus textos més compromesos”.

Títol: El robot de l’hoquei

Autors: Arnau Serra Vert i Joan Puig Pérez  Tutor: Manel Rosales Maestre

“L’evolució de la tecnologia està acostant les màquines a la nostra vida quotidiana fent-la així més senzilla en multitud d’ocasions. Per això hem volgut contribuir en aquest procés ajudant als practicants d’hoquei, concretament als porters, a poder entrenar-se i millorar les seves habilitats mitjançant una màquina que simuli situacions reals d’un partit convencional. Incrementant així el nombre de possibilitats de poder entrenar aquests jugadors mentre la resta de l’equip realitza altres exercicis diferents.
És una manera senzilla i eficaç de planificar entrenaments específics amb l’aplicació que comanda la màquina a distància.
La nostra passió per aquest món tecnològic i la manca d’aquest tipus d’invents per aquest esport, ens ha portat a voler fer una màquina que sigui capaç de realitzar els mateixos llançaments que els que podria realitzar un jugador. Mitjançant la web App Inventor i la plataforma Arduino amb les seves plaques base hem construït el nostre robot de l’Hoquei.”


Podeu veure aquest vídeo, i aquest altre vídeo per veure el robot de l’hoquei en acció.

INSTITUT DE CASTELLAR

Títol: Matar amb vida. Armes biològiques. Autores: Aina Farré, Berta Camacho, Èlia Grau, Laura Querol, Maria Vallmitjana. Tutora: Dolors Bonafeu


“La situació de pandèmia que estem vivint fa pensar en les múltiples teories sobre l’origen de la crisi sanitària que està tenint lloc avui dia. Va ser en aquest context que se’ns va proposar fer una recerca sobre les armes biològiques. Nosaltres que, com
molts altres, dubtàvem sobre la procedència del SARS-CoV-2, vam voler investigar sobre aquest tema.

En aquest treball s’explica, primerament, el concepte d’arma biològica. A continuació, s’esmenten els microorganismes més importants dels que s’utilitzen com a armes en la guerra biològica i els episodis històrics en què han tingut un
impacte important. Posteriorment, es profunditza en l’ús dels microorganismes com a armes biològiques al llarg de la història, fent referència al paper de la microbiologia en el seu desenvolupament. Seguidament, s’explica quines mesures jurídiques a
nivell internacional s’han pres per regular-ne l’ús. En últim lloc, es qüestiona la complexitat d’elaborar una arma biològica.

La metodologia emprada ha estat cercar la informació en pàgines web, i la lectura dels llibres Armas biológicas: “Una historia de grandes engaños y errores” de René Pita i “Sóc en Pilgrim“, de Terry Hayes. Vam decidir utilitzar aquesta darrera novel·la com a model per analitzar si el procediment que es descriu en la ficció per tal d’elaborar una arma biològica pot ser viable en la vida real, dubte que vam resoldre contrastant el contingut de “Sóc en Pilgrim” amb l’opinió i els coneixements d’en Daniel Closa, doctor en Biologia, investigador del CSIC i divulgador científic.

Les principals conclusions extretes després de l’exhaustiva recerca han estat les següents: una arma biològica és tot aquell microorganisme que compleix una sèrie de requisits i s’utilitza amb una finalitat ofensiva. Aquest tipus d’atac ha estat present
des dels inicis de la humanitat i ha anat evolucionant paral·lelament amb el desenvolupament de la microbiologia. En últim lloc, l’elaboració d’una arma biològica no és una tasca tan complexa i laboriosa com es pot pensar, ja que només es necessita el genoma del microorganisme, recursos econòmics, i un mínim de coneixement biotecnològic.”

Títol: La memòria histórica. Una necessitat de justícia? Autores: Carla Boix, Inés Duran, Glòria Falgueras i Alba Torras. Tutora: Montserrat Caballero.

“Aquest projecte de recerca tracta sobre la memòria històrica i el projecte Stolpersteine. L’objectiu principal d’aquest treball és  respondre a la pregunta de si la societat s’enriqueix o es debilita quan hi ha memòria històrica. També volíem saber la importància de la memòria històrica a la societat, per ser més específics a Castellar del Vallès.

Per dur a terme aquesta investigació, vam crear un qüestionari sobre la memòria històrica, les llambordes i el projecte Stolpersteine, i vam descobrir que molta gent no sabia què és una llamborda Stolpersteine i tampoc sabien que hi va haver gent de Castellar que va ser internada a camps de concentració.

Hem arribat a la conclusió que la societat s’enriqueix quan té memòria de la seva història, ja que d’aquesta manera no es tornaran a cometre errors que ja s’havien comès anteriorment, però també hem observat que la nostra societat no està informada de la seva història, i això suposa l’oblit de molts fets importants que han marcat al nostre país i la possibilitat de tornar a cometre errors passats.

Per tant, fa justícia la memòria històrica? Teòricament, la memòria històrica hauria de fer justícia perquè si coneixem els errors del passat, serem més justos en un futur, per tal d’evitar cometre’ls, però actualment la societat ens amaga molts dels fets passats pels seus propis interessos econòmics. Vivim en una societat globalitzada, la qual es divideix entre països rics i pobres, on en els primers s’enriqueixen a partir de les guerres en vendre armes als països subdesenvolupats, és per això que el fet de mantenir a la població desinformada els beneficia perquè fomenta la creació de conflictes entre països i com a conseqüència es creen guerres, de tal manera, que avui dia la memòria històrica no fa justícia.”

INS PUIG DE LA CREU (Castellar del Vallès)

Títol: Estem destinats a patir càncer? Com ens afecta en el cos i en la ment  Autors: Lucía Alejandre Oro i Guillem Crego Vich  Tutora: Marga Oncins Tutor UB: Dr. Navarro

“El càncer és un tema que ens ha cridat l’atenció des de sempre. Els dos membres d’aquest grup hem viscut la malaltia en persones del nostre entorn i hem sentit curiositat per ella. Creiem que és un tema molt important i que afecta una gran part de la societat avui en dia, per aquest motiu volíem informar-nos i aprendre més. 

Tothom des que té la capacitat de pensar i raonar hem sentit parlar del càncer, malaltia que afecta un nombre molt gran de la població. També és una malaltia que, malauradament, toca de prop a molta gent, ja que la majoria té o ha tingut algun conegut que ha patit càncer, sense anar més lluny alguns familiars i amics nostres.

Des de l’inici de la vida, el càncer ha estat present en el nostre món. La paraula càncer és sinònim de dolor, mort i patiment. En el nostre projecte, ens hem centrat en la malaltia tal com és i com es presenta. Hem volgut allunyar-nos de l’estigma negatiu que té el càncer i posar-nos en la pell de la gent que l’ha patit. 

Hem enfocat el nostre treball de recerca en dos àmbits diferents: el científic, on s’explica la fisiologia de la malaltia i predomina un vocabulari més tècnic; i el psicològic, on ens endinsem en els pensaments i emocions que provoca el càncer tant en els mateixos pacients com en el seu entorn.  De la mateixa manera, hem volgut afirmar els conceptes emprats en un testimoni que ha patit aquesta malaltia i conèixer de primera mà, el dia a dia convivint amb aquesta. A la vegada, hem tingut l’oportunitat de comprovar en primera persona, els processos necessaris per a la investigació del càncer, en el laboratori d’oncologia de la Universitat de Barcelona.  

Un dels nostres objectius amb aquest treball, és servir de suport per a aquelles persones que es troben en aquesta situació. Per a què, d’aquesta forma, puguin entendre millor què és exactament la malaltia i com han d’actuar.”

Per a acabar, volem recalcar la importància del suport en entitats investigadores del càncer. D’aquesta manera, podrem augmentar les possibilitats de supervivència dels pacients de cara als pròxims anys.

Títol: El canvi climàtic a la terra Autora: Helena González Escobar Tutora: Rosa M. Blasco

“En el meu Treball de Recerca explico el fenomen del canvi climàtic al nostre planeta. Aquest ha sigut molt parlat i argumentat moltes vegades, degut precisament a la seva importància en les nostres vides, el qual involucra canvis en les precipitacions i les temperatures del planeta i del qual tenim molta part de responsabilitat.

Vaig escollir aquest tema tenint en compte que em semblava molt important aprendre més coses sobre aquest fenomen que està molt present ara mateix i, sobretot, poder exposar aquests coneixements i les meves idees, per veure si podia fer que a algú li comencés a interessar. Des d’aquell moment jo ja sabia que em volia centrar en la part que a mi més m’agrada, que engloba la reflexió històrica, social i psicològica del tema i també tot el que poden afectar les coses que fem al nostre dia a dia a aquest fenomen climàtic què estem vivint. D’allà, precisament, em vaig inspirar per fer la meva hipòtesi: “Es pot evitar el canvi climàtic amb els gestos que portem a terme a la nostra vida quotidiana?”, que fa referència a totes les petites coses que podem fer en el nostre dia a dia com a individus i consumidors per reduir els impactes d’aquest fenomen.

El què jo volia era conscienciar sobre els hàbits quotidians a la nostra vida que afecten molt a aquest fenomen, amb l’objectiu d’enviar un missatge positiu, i a la vegada alarmant, a totes les persones que ho llegeixin, per poder iniciar una reflexió tant personal com col·lectiva. Per fer això he explicat, primer de tot, les evidències i les diferents causes que té, tant les naturals com les degudes a l’activitat de l’ésser humà, i les mesures que s’han pres a nivell internacional. Un cop entesos tots aquest àmbits, he recopilat una sèrie d’informació sobre les solucions o canvis d’hàbits que podem fer, tant com a municipi com a individus, la història del fenomen, alguns arguments en contra i prediccions sobre el futur.”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>