Laboratori transformació educativa

El Departament d’Educació impulsa iniciatives de col·laboració, de coresponsabilització i de treball conjunt entre els diferents agents i actors educatius amb l’horitzó comú de canvi educatiu que parteix d’una concepció inclusiva i orientadora de l’educació i que ha de comportar una transformació global del sistema educatiu.

Aquest procés planificat es fonamenta en un aprenentatge centrat en l’alumne que implica canvis significatius en els projectes educatius dels centres que afecten les pràctiques i metodologies docents, l’organització i el funcionament dels centres.

El Laboratori de Transformació Educativa és una iniciativa R+D+I ( recerca desenvolupament i innovació) que té per finalitat desenvolupar un model de transformació i millora del sistema educatiu que integri els models d’acompanyament a centres, des de la fonamentació pedagògica i la recerca educativa, per tal de donar resposta des d’una mirada sistèmica i entenent el centre com a unitat que aprèn des d’una visió holística.