Motxilles madiambientals: línia groga

mot_groga[1]Descripció:

La motxilla groga proposa activitats per despertar l’interès per les zones on abunden elements abiòtics com les roques, les terres ermes i conèixer les seves relacions amb altres elements, entre ells l’ésser humà. La seva finalitat és aprendre a través del descobriment. A partir de l’anàlisi dels elements es valoren els avantatges i els inconvenients d’un ús determinat del sòl i es pronostica el seu possible impacte sobre el medi a partir de la introducció d’un element triat a l’atzar.

Aquesta eina educativa inclou una guia per al mestre, un quadern de camp, els objectius que es pretenen aconseguir, una classificació dels materials i una altra classificació de les activitats en funció dels nivells d’edat.

Nivell:

Secundària.