Fes memòria! Jocs per treballar el vocabulari del nivell inicial de la llengua catalana

Es pretén que l’alumnat incorpori el vocabulari més usual dels diversos temes del nivell inicial. El fet de ser un material manipulatiu permet organitzar jocs diversos. L’alumnat juga, però al mateix temps incorpora, activa i reforça el vocabulari que després haurà d’utilitzar en situacions comunicatives simulades (tasques d’ensenyament-aprenentatge) o reals.

Contingut de la capsa:

Manual d’instruccions, 271 cartronets d’imatges i 271 cartronets de paraules.

Materials didàctics d’acolliment lingüístic “Viure a Catalunya”