Conflicte armat o cultura de la pau?

Conflicte armat o cultura de la pau? És un material didàctic d’educació en valors dissenyat especialment per a promoure entre adolescents i joves la incorporació de coneixements, actituds i valors indispensables per al foment d’una cultura de la pau.

El material ha estat dissenyat per desenvolupar-se entre l’alumnat de Secundaria o Batxillerat. Els continguts s’ajusten a la línia curricular d’Educació per a la Ciutadania.

Aquest programa pedagògic es troba estructurat en 4 mòduls o unitats didàctiques interdependents. Tot i això, cada mòdul pot ser aplicat individualment com a reforç d’altres continguts o línies temàtiques que s’estiguin impartint durant el curs.

La maleta conté diferents materials per utilitzar durant l’aplicació del programa:plantejament educatiu (guia didàctica), guia del professorat, guia de l’alumnat i recursos didàctics.