El Museu D. i C. de Solsona

museusolsonalogo[1]El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona conté col·leccions de patrimoni històrico-artístic pluridisciplinars de les comarques que integren el Bisbat de Solsona, des del neolític fins al segle XX. Hi ha exponents de les més variades tècniques artístiques, pintura, escultura, orfebreria, teixits, ceràmica, forja, metal·listeria, etc…

El museu disposa de dossiers didàctics per als alumnes i els professors per les visites escolars. A la web podeu fer la reserva d’entrades i vistes, i també podeu trucar al 973 48 21 01.