Les escoles lliures de violències (LELV)

El Pla les escoles lliures de violències és el fruit de la voluntat decidida del Departament d’Educació i l’estreta col·laboració d’entitats i associacions dedicades als drets dels infants, al suport a les víctimes de violències o a la formació en ligualtat i l’equitat i contra la discriminació.

El Pla preveu la revisió de protocols i procediments ja existents, que s’avaluaran i milloraran amb una nova mirada. Inclou, també, noves estratègies formatives i educatives per la igualtat de drets, l’equitat de gènere i el reconeixement de la diversitat —com el programa Coeduca’t i l’educació afectiva i sexual, que ja han començat a implantar-se en aquest curs 2020-2021— i nous recursos en la lluita contra les violències —com la Unitat de Suport a l’Alumnat en Situació de Violència i eines tecnològiques i telemàtiques de denúncia i seguiment.