Informació general del SE per al curs 2019-2020

Horari d’atenció al públic de dilluns a divendres

Matí: de 9 a 14 h
Tarda: de 15 a 17:30 h

Horari intensiu: el dia 20 de desembre de 2019 i del 8 de juny al 15 de juliol de 2020
Festes locals: 9 i 10 de setembre de 2019
Dies de lliure disposició: 4 de novembre de 2019, 5 de desembre de 2019, 21 i 24 de febrer de 2020, 15 de maig de 2020

Equip:

EAP – Assessorament psicopedagògic: Elisabet Riudeubàs i Coloma Colell
CRP – Assessors i assessores en innovació, formació i recursos pedagògics: Joan Coromina i M. Teresa Gessé (Dolors Villaró a partir del dia 18 de setembre)
LIC – Assessora en llengua, interculturalitat i cohesió social: M. Alba Vinyes
CREDA – Logopeda: Montserrat Ramonet

PFZ del Solsonès 2019-2020:

Període d’inscripció: del 12 al 27 de setembre
Oferta d’activitats al Solsonès
Activitats interzona SSTT Catalunya Central

Molt bon curs!