Fundació Kilian Jornet: Dia Internacional de la Terra, 22 d’abril.

La Fundació Kílian Jornet, que té com a objectiu treballar per protegir els entorns de muntanya, fa poc que ha començat a caminar i aquest mes d’abril farà la primera acció a nivell mundial, en la qual us convida a participar.

L’acció consisteix a netejar un entorn natural proper al lloc del vostre centre (un parc, una muntanya, la vora d’un riu, uns prats, un camí…). Aquesta primera acció la volen emmarcar en la celebració del Dia Internacional de la Terra, que és el 22 d’abril. Es tracta de fer una recollida selectiva de brossa en entorns naturals durant la setmana del 19 al 25 d’abril de 2021.

Si us animeu, caldrà fer una inscripció a l’acció en aquest enllaç.

El dia de la neteja, la recollida ha de ser selectiva, és a dir, separar el plàstic, el paper, el vidre i la resta, i caldrà pesar cadascun dels grups de deixalles i fer-s’hi una foto. Un cop fet caldrà omplir aquesta fitxa amb la foto i les dades de la vostra acció, tot especificant el lloc i el país on l’heu feta, localització que s’incorporarà en un mapa interactiu del món i en un comptador a l’espai web de la fundació.