Coeducació i Igualtat de gènere

Coneixeu el programa COEDUCA’T?

Un programa que vol orientar els centres educatius en aspectes bàsics sobre coeducació, perspectiva de gènere i sexualitat.

La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe permetent així la igualtat real d’oportunitats. La igualtat de gènere fa referència a la necessitat de corregir les discriminacions i valorar les diferències enriquidores dels dos sexes. És per aquest motiu que cal treballar per un sistema educatiu equitatiu, inclusiu i lliure d’estereotips sexistes.