Tauletes

Descripció
El material de préstec consta de 6 iPads.

Requisit
La durada del préstec és entre una o dues setmanes en funció del projecte i/o activitat plantejada pel centre educatiu.