CRP

Els CRP són centres de referència per a la formació, la dinamització pedagògica i el suport a la tasca docent del professorat de tots els nivells educatius dels centres d’ensenyament no universitari de la ciutat.

Destinataris

S’adrecen als centres educatius, als equips directius, als equips de docents i indirectament al seu alumnat.

Objectius

  • Oferir recolzament, orientació i assessorament als centres en els processos de Transformació Educativa que portin/duguin a terme.
  • Donar suport a les activitats docents i a l’intercanvi d’experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la pràctica docent.
  • Coordinar, organitzar  i fer el seguiment de les activitats de formació permanent del Pla de Formació de Zona (PFZ).
  • Oferir recursos d’infraestructura i de serveis, a centres i  docents, per tal que disposin de materials específics i de mitjans propis de la tecnologia educativa.
  • Suport i acompanyament al professorat i als centres en l’ús educatiu de les tecnologies digitals, amb l’objectiu de garantir l’aprenentatge en línia de l’alumnat.
  • Donar suport a les xarxes educatives de la zona afavorint la interrelació entre els diferents serveis.

Correu electrònic CRP:  a8901113@xtec.cat                          Telèfons: 93 431 71 63 / 634 288 116

Equip tècnic del Centre de Recursos Pedagògics (CRP)
Anna Trabal Piqueras Directora
Verónica Bernadac Assessora
Xus de Miquel Vallejo Assessora
Txell Margalef Assessora
Ester Ortega Encinas Auxiliar administrativa
Ángeles Fernández Grañera Conserge