STAC – 18 de març – 2019

Ordre del dia

  1. Informacions diverses
  2. Cloenda seminaris

Web. Programa: https://sites.google.com/xtec.cat/cloenda-sdtac-2018-2019/inici

Fer-ne difusió també als coordinadors de primària i de secundària i altre professorat de secundària, si volen inscriure’s a la conferència i/o a les comunicacions.

Necessitem que es presentin dues experiències TAC de cada seminari.  Comunicacions de 12-15 minuts i 5 per preguntes.

3. Compra de materials

4. Laboratori de butxaca i projectes