7è Congrés de Ciència

TEMÀTICAPlantem el futur: Objectius 2 i 15 del Desenvolupament sostenible. ODS per transformar el nostre món”

NIVELL: Educació Infantil (P5) i Educació Primària

OBJECTIUS:

  • Valorar el treball científic que es realitza amb l’alumnat en els centres educatius.
  • Potenciar, coordinar i difondre activitats de recerca en educació infantil i primària.
  • Potenciar les competències científiques, lingüístiques i de comunicació.
  • Crear contextos de treball on l’infant sigui el protagonista del seu aprenentatge a través de la recerca, la investigació i el treball cooperatiu.

DESCRIPCIÓ: El Congrés de Ciència està adreçat a l’alumnat d’Educació Infantil P-5 i Primària. Es presenta una experiència de recerca per centre mitjançant unes pautes que es concretaran al llarg de la formació. El dia del Congrés, només 8 alumnes faran l’exposició de la recerca, acompanyada de suport visual com fotografies, presentacions digitals,…

CALENDARI:

LLOC ON ES REALITZA: Diferents auditoris de la ciutat (pendent de concretar).

A Nou Barris: Auditori del Parc Tecnològic, els dies 12 i 13 de maig

OBSERVACIONS: Només es podrà presentar una experiència per centre i, el dia de la presentació de la recerca, només hi podran assistir un màxim de 50 alumnes per escola. En el cas que hi hagi algun centre de 3 línies hi podran assistir tots, sempre hi quan hi hagi aforament per aquest dia.

En el Bloc del 6è Congrés de Ciència podeu veure el funcionament i l’organització del congrés del curs passat.