Formació Permanent del Professorat a Mataró (PFZ)

     • Oferta d’activitats de zona (PDZ)
     • Detecció de necessitats
      • En centre
      • Per a centre
     • Espai del formador (Zona formadors)
     • Materials de Formació
     • Informació a l’XTEC
     • Oferta d’altres institucions
     • Espai virtual de formació a Odissea: https://odissea.xtec.cat/course/index.php?categoryid=423
     • XCBT2 (enllaç a Odissea)
     • + Formació (enllaç Formació permanent del professorat)