L’escola pública Joan Miró funciona des del setembre del curs 1986 -1987, fruit de la col.laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i com a resultat de la demanda veïnal. L’Escola està situada a la cantonada dels carrers d’Entença i Diputació, en una zona extrema de l’Eixample barceloní, a cavall entre els barris de l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni. Ocupa una part del solar d’unes antigues cotxeres de tramvies.

El nostre projecte educatiu versa sobre diferents projectes, com Escoles per la Igualtat i la Diversitat, Consell d’Infants, Escoles + Sostenibles, Camí amic, Congrés de ciències i Science and Social Science

Pel que fa a temàtica coeducativa, la nostra escola ha elaborat un projecte realitzat dins el marc del «Projecte Escoles Coeducadores. Coeducació i atenció a la diversitat», impulsat per la Cooperativa Fil a l’Agulla, l’Associació CoeducAcció i l’ONG Creart i finançat pel Departament de Justícia Global i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona.

Durant dos anys consecutius (curs escolar 2015/2016 i 2016/2017), hem participat activament en el projecte Escoles Coeducadores. Al llarg del primer curs, el conjunt de mestres de l’escola varen rebre una formació en matèria de coeducació i atenció a la diversitat, les famílies varen rebre tallers de sensibilització en la mateixa temàtica i dins les aules, es va començar a visibilitzar i dialogar al voltant de les relacions de gènere i la diversitat. Fruit d’aquesta formació inicial que va rebre el claustre, es va començar a prendre consciència i a posar de manifest, les relacions de desigualtat i situacions de discriminació per raó de gènere que tenien lloc a l’espai de joc per excel·lència; el pati de l’escola.

Des de la necessitat d’un canvi a l’espai de joc, durant el curs 2016/2017 el conjunt de la comunitat educativa ha participat en el Projecte Pati. Aquest, ha consistit en un procés participatiu de sensibilització, formació i redisseny de l’espai de joc, que avui dia gaudeix d’un plànol conceptual consensuat amb la comunitat educativa.

El curs 2017-2018 es va realitzar la transformació del nostre pati. Aquesta transformació ens ha permès atendre millor les necessitats reals dels nens i les nenes i la seva interrelació en els diferents espais (espai tranquil, espai creatiu, espai de moviment, espai d’experimentació, sorral) i a la vegada, canviar la manera que el professorat acompanya en aquests espais.

 

El curs 2020-2021 l’Escola s’ha integrat en un projecte d’innovació educativa formant part de la Xarxa d’Escoles per la Igualtat i la Diversitat, promoguda pel Consorci d’Educació de Barcelona. 

Els objectius que ens plantegem en la participació d’aquest Erasmus+ són els de treballar la igualtat de gènere i les diferents orientacions i identitats sexuals per:

  • Aprofundir en la igualtat de gènere a partir del treball a les aules.
  • Aprendre a respectar les diferents expressions de gènere (masculí, femení, altres).
  • Conèixer i respectar les diferents orientacions i les identitats sexuals de les persones (homosexualitat, heterosexualitat, bisexualitat, transsexualitat, pansexualitat…)
  • Fer participar tota la comunitat educativa (famílies, monitoratge, personal administratiu) en aquest projecte.

L’equip impulsor del projecte està format per M.Eugènia Cantos, Lluís Pastor, Cristina Torné, Asun Montolio, Anna Vilà, Anna Roig i Jèssica Balcells.